Showroom Mercedes Phú Mỹ Hưng

Mercedes Phu My Hung saloon

Số 811 – 813 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

No. 811 – 813 Nguyen Van Linh street, Tan phu ward, district 7, Ho chi Minh city

  • Tầng / Floor : 04
  • Số lượng / Quantity : 02
  • Tải trọng / Load : 3000Kg
  • Tốc độ / Speed : 60 m/min