Nhà máy Saitex

Tags: nhà máy / thang máy / thang tải hàng

Tên dự án: Nhà máy Công ty TNHH SAITEX FABRICS Việt Nam

Địa chỉ lắp đặt: Đường D3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Thầu xây dựng: Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (ACSC)

Thông tin sản phẩm:

  • Thang máy tải hàng kèm người đi hiệu Đông Dương. Tải trọng 5000Kg, tốc độ 20m/phút, 02 điểm dừng (Số lượng : 01 thang)