Công ty TNHH Cà phê Outspan Việt Nam

Outspan Coffee VietNam Factory

Lô L1, KCN Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Lot L1, Nhut Chanh Industrial Park, Ben Luc District, Long An Province

  • Tầng / Floor : 05
  • Số lượng / Quantity: 02
  • Tải trọng / Load: 3000Kg
  • Tốc độ / Speed : 45 m/min
  • Thời gian hoàn thành / Completion time : 08/2017