Nhà máy Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex

Cholimex food Factory

Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Tp. Hồ Chí Minh

Lot C40-43/I, C51-55/II, 7th Road, Vinh Loc Industrial Park, HCM City

  • Tầng / Floor : 06
  • Số lượng / Quantity  : 03
  • Tải trọng / Load : 3000Kg
  • Tốc độ / Speed : 60 m/min
  • Thời gian hoàn thành / Completion time : 07/2017