Nhà máy Victory International

Tags: nhà máy / thang máy / thang tải hàng

Tên dự án: Công ty TNHH Victory International (Viet Nam)

Địa chỉ lắp đặt: Đường số 8&5 KCN trong KKY CK Long An, X. Bình Hiệp, Tx. Kiến Tường, T. Long An

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (ACSC)

Thời gian hoàn thành: 19/07/2019

Thông tin dự án:

  • Thang máy tải hàng kèm người đi hiệu Đông Dương tải trọng 3000Kg, tốc độ 30m/phút, 02 điểm dừng (Số lượng : 01 thang)
  • Thang máy tải thực phẩm hiệu Đông Dương tải trọng 350Kg, tốc độ 15m/phút, 02 điểm dừng (Số lượng : 01 thang)