Nhà máy Chutex

Tags: nhà máy / thang máy / thang tải hàng

Tên dự án: Nhà máy dệt Chutex

Địa chỉ lắp đặt: Khu CN Sóng Thần II, Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty dệt Chutex

Quy mô công trình : Tổng diện tích xây dựng: 22.000 m²