Bưu điện tỉnh Bến Tre

Tags: thang máy / văn phòng

Tên dự án: Nhà sản xuất kinh doanh Bưu điện tỉnh Bến Tre

Địa chỉ lắp đặt: Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chủ đầu tư: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam  – Đại diện CĐT Bưu điện tỉnh Bến Tre

Thông tin dự án: 02 Thang máy tải khách hiệu Đông Dương. Tải trọng 1000kg, tốc độ 90m/phút, 10 điểm dừng.

Thông tin dự án:

  • 02 Thang máy tải giường bệnh và người hiệu Đông Dương, tải trọng 1350Kg, tốc độ 30m/phút, 03 điểm dừng
  • 02 Thang máy tải giường bệnh và người hiệu Đông Dương, tải trọng 1350Kg, tốc độ 30m/phút, 04 điểm dừng