2013

Chế tạo lắp đặt thành công 02 thang máy tải hàng kèm người có tải trọng lên đến 6000kg với thiết kế đặc biệt máy kéo được đặt tại đáy hố Pit.