2009

Chế tạo lắp đặt thành công cụm 03 thang điều khiển nhóm 19 điểm dừng tốc độ 105m/phút với thương hiệu Đông Dương Cho dự án KS Sea Light – là thang máy có số điểm dừng và tốc độ cao nhất do công ty trong nước sản xuất vào lúc bấy giờ.